Neproftine organizacije su udruge i zaklade osnovane s ciljem promicanja određenog društvenokorisnog cilja. Osnivanje i rad neprofitnih organizacija reguliran je kompleksnim zakonodavnim okvirom u ovisnosti o odredbama statuta i planiranih aktivnosti neproftine organizacije. Ured za udruge na svojim stranicama omogućio je pregled informacija, dokumenta i odgovora na najčešća pitanja.  Neprofitne organizacije objavljene su u registrima koje možete pronaći ovdje.

Neproftine organizacije podliježu istim poreznim propisima kao i druge pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.  Porezna uprava objavila je korisnu brošuru Priručnik za udruge (prosinac 2012) kao porezni putokaz neophodan kod planiranja troškova i obveza.

Neproftine organizacije vode računovodstvo u skladu s Uredbom o računovodstvu neproftitnih organizacija.  NOVO!! Dana 27.12.2013.  donešena je Uredba o dopunama i izmjenama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Upravljanje neprofitnim organizacijama je zahtjevno s obzirom na potrebno znanje kod svake odluke o pokretanju projekata i programa i usklađenosti sa pravnim i računovodstvenim okvirom. Ured za udruge vrlo često nudi kvalitetne seminare i radionice kojima pomaže upravama neprofitnih organizacija u izazovima kojima su izloženi zbog ograničenih sredstava i zahtjevnih planova aktivnosti. 

UDRUGE  /  ZAKLADE  /  USTANOVE