ergonet logo

Korištenje godišnjeg odmora

ZAKON O RADU

NN 93/14 - od 15. srpnja 2014.

Izdvajamo...

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
Članak 83.


Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dvatjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

 

Opširnije...

OPZ-STAT-1

 

 

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O ČINJENICAMA BITNIM ZA OPOREZIVANJE
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 17.
 
Dijelom trećim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba OPZ-a o vrsti, oblicima, načinu i rokovima podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.
 
Članak 18.
 
Obveznici sastavljanja statističkih izvješća dužni su Poreznoj upravi dostavljati podatke na način, u obliku i u rokovima propisanim ovim Pravilnikom.
 
II. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA